Onze school

Onze school maakt al sinds 1924 deel uit van de wijk Sint-Mariaburg. Begonnen als een meisjesschool met vijf klassen  is ze nu uitgegroeid tot een kleuter- en lagere school die ongeveer 190 kinderen telt.

Een beeld uit 1926 van de meisjesschool der Fr. Standaertlei. Geopend op 28 september 1924.

Bent u benieuwd naar foto’s, filmpjes, … van wat er allemaal leeft in onze school. Meld u dan aan op www.gimme.eu en maak via die weg contact met onze school. In de sectie “nieuwsbrief”, vindt u meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Wat hebben wij te bieden:

 • Een gezellige school in een groene omgeving
 • Een school waar iedereen elkaar kent
 • Een enthousiast leerkrachten-team
 • Zomerklasje
 • Individuele begeleiding door middel van een kindvolgsysteem.
 • Bewegingsopvoeding door een sportleerkracht, ook voor de kleutertjes.
 • Watergewenning en zwemmen
 • Aandacht voor verkeerseducatie
 • Hoeken-en contractwerk
 • Een creatieve, muzische school
 • Leerlingenraad
 • Klasoverschrijdende activiteiten tussen 3e kleuterklas¬†en 1e leerjaar om de overgangsdrempel te verlagen
 • Begeleiding overgang naar het secundair onderwijs
 • Zeeklassen en avonturenklassen in het vijfde en zesde leerjaar
 • Stadsklassen in het derde en vierde leerjaar
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Ouderbetrokkenheid via Gimme, ouderwerkgroep en vele activiteiten: barbeque, kwis, kaas- en wijnavond …

En nog veel meer!

Commentaren zijn gesloten.