Wie is wie

Directeur

Beste ouders,
Hartelijk welkom op onze school !


Samen met ons bijzonder gedreven team zullen we alles in het werk stellen om uw kind een onvergetelijke tijd te bezorgen in onze basisschool.

Onze school is een gemoedelijke buurtschool, waar iedereen iedereen kent. Een warme en veilige gemeenschap waar alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Een school waar geluk en (leer)plezier, maar ook verdriet en pech samen gedeeld en gedragen worden. Een school waar iedereen welkom is ….

Letterlijk een kleurrijke school waar we met wederzijds respect voor elkaar samen willen werken en leren. Om later vanuit een stevige basis, een sterke sociale vorming én met een open kijk op de wereld samen mee te bouwen aan een fijne samenleving.


Met onze school maken we deel uit van het Vlaams Lasalliaans Perspectief. Dit scholennetwerk volgt het opvoedingsproject van Jean Baptiste De la Salle, een charismatisch persoon die ijverde voor het soort onderwijs dat wij vandaag nog steeds waardevol vinden en willen toepassen: Uiteraard willen we met onze school inzetten op een flinke algemene vorming. Op het ontwikkelen van inzichten in taal en
wiskunde. Op een brede kennis via wereldoriëntatie…. We ondersteunen de lessen via digitale media en besteden veel aandacht aan een zowel letterlijke als figuurlijke sportieve ingesteldheid.


Op het einde van de basisschool willen we fijne, zelfbewuste jongeren de wereld insturen. Jongeren die niet alleen veel weten en kunnen, maar vooral over het talent beschikken om deze wetenschap en vaardigheden via samenwerking sterker te maken en nog beter te kunnen inzetten.


We investeren doelbewust in een groot welbevinden van onze leerlingen. We streven er naar dat de kinderen open staan om te leren én te leven. We maken dan ook graag tijd om te zingen en te springen, om te spelen, te delen, te dansen, en ja … af en toe ook om te bidden. We willen kansen geven om kwaad en lief te zijn, om te nemen en te geven. Kinderen mogen twijfelen, en hopen . En vanuit een verwondering voor de vele dingen van het leven zullen de leerkrachten hen leiden en verleiden om te leren.

Job: Directeur

Hobbies: scrabble, kruiswoordraadsel, gezelschapsspelen, poolen, vrienden ontvangen

gezellig tafelen, wandelen, fietsen, lange afstand lopen, hindernissenloop

Leerkrachten

Een school staat en valt met het team van leerkrachten. Mensen die zich voor de volle 100% inzetten om onze kinderen de juiste richting in het leven te geven. VBSM kan met trots zeggen dat een hecht team dagelijks de lessen en activiteiten plant en uitvoert.


 

 

 

 

 

 

Juf Dolores, intapklas

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Inge, 2de kleuterklas

      Juf Petra, zorg kleuterschool

 

 

 

 

 

 

Juf Petra, Zorgjuf kleuters

 

 

 

 

 

 

 

Juf Hélène, 2de leerjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Evy, 4de leerjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Meester Christophe, lichamelijke opvoeding

 

 

 

 

 

 

 

Meester Foeke, 

lichamelijke opvoeding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Annick, instapklas

 

 

 

 

 

 

 

Juf Vicky, 3de kleuterklas

 

 

 

 

 

 

 

Juf Els, 1ste leerjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meester Elewout, 3de leerjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Katleen, 5de leerjaar

 

 

 

 

 

 

Juf Lies, zorg lagere school

 

 

 Herman

Manusje Van Alles

 

 

 

 

 

 

 

Juf Laura, 1ste kleuterklas

 

 

 

 

 

 

 

Juf Cato, 

1ste en 3de kleuterklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Caroline, 1ste leerjaar en zorgcoördinator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Inge, 3de leerjaar                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meester Pieter, 6de leerjaar

 

 

 

 

 

Juf Krista, zorg 5L en 6L

Godsdienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Marleen, secretariaat

 

 

 

 

 

 

 

Juf Marleen, Secretariaat