Wie is wie

Directeur

Beste ouders,
Hartelijk welkom op onze school !


Samen met ons bijzonder gedreven team zullen we alles in het werk stellen om uw kind een onvergetelijke tijd te bezorgen in onze basisschool.

Onze school is een gemoedelijke buurtschool, waar iedereen iedereen kent. Een warme en veilige gemeenschap waar alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Een school waar geluk en (leer)plezier, maar ook verdriet en pech samen gedeeld en gedragen worden. Een school waar iedereen welkom is ….

Letterlijk een kleurrijke school waar we met wederzijds respect voor elkaar samen willen werken en leren. Om later vanuit een stevige basis, een sterke sociale vorming én met een open kijk op de wereld samen mee te bouwen aan een fijne samenleving.


Met onze school maken we deel uit van het Vlaams Lasalliaans Perspectief. Dit scholennetwerk volgt het opvoedingsproject van Jean Baptiste De la Salle, een charismatisch persoon die ijverde voor het soort onderwijs dat wij vandaag nog steeds waardevol vinden en willen toepassen: Uiteraard willen we met onze school inzetten op een flinke algemene vorming. Op het ontwikkelen van inzichten in taal en
wiskunde. Op een brede kennis via wereldoriëntatie…. We ondersteunen de lessen via digitale media en besteden veel aandacht aan een zowel letterlijke als figuurlijke sportieve ingesteldheid.


Op het einde van de basisschool willen we fijne, zelfbewuste jongeren de wereld insturen. Jongeren die niet alleen veel weten en kunnen, maar vooral over het talent beschikken om deze wetenschap en vaardigheden via samenwerking sterker te maken en nog beter te kunnen inzetten.


We investeren doelbewust in een groot welbevinden van onze leerlingen. We streven er naar dat de kinderen open staan om te leren én te leven. We maken dan ook graag tijd om te zingen en te springen, om te spelen, te delen, te dansen, en ja … af en toe ook om te bidden. We willen kansen geven om kwaad en lief te zijn, om te nemen en te geven. Kinderen mogen twijfelen, en hopen . En vanuit een verwondering voor de vele dingen van het leven zullen de leerkrachten hen leiden en verleiden om te leren.

Job: Directeur / klusjesman 

Hobbies: scrabble, kruiswoordraadsel, gezelschapsspelen, poolen, vrienden ontvangen

gezellig tafelen, wandelen, fietsen, lange afstand lopen, hindernissenloop

Leerkrachten

Een school staat en valt met het team van leerkrachten. Mensen die zich voor de volle 100% inzetten om onze kinderen de juiste richting in het leven te geven. VBSM kan met trots zeggen dat een hecht team dagelijks de lessen en activiteiten plant en uitvoert.


Juf Dolores, intapklasJuf Inge, 2de kleuterklas


Juf Petra, zorgjuf kleuterschool


Juf Els, 1ste leerjaar


Juf Krista, 3de leerjaar


Juf Hélène, 5de leerjaar en zorgjuf kleuter- en lagere schoolJuf Tjorven,

lichamelijke opvoeding
Herman

Manusje Van AllesJuf Annick, instapklas


Juf Vicky, 2de en 3de kleuterklas


Juf Lies, zorgjuf lagere school

Juf Marieke, 1ste en 3de leerjaar


Juf Evy, 4de leerjaarJuf Inge, 6de leerjaar


Meester Christophe,
lichamelijke opvoeding
Juf Laura, 1ste kleuterklas
Juf Caroline, 3de kleuterklas

Juf Carine, Godsdienst


Juf Katrien, 2de leerjaar


Juf Katleen, 5de leerjaar


Juf Diane, 6de leerjaar


juf Marleen, Secretariaat