Verkeer

Vero-route


Op onze school wordt er heel sterk ingezet op verkeersveiligheid.

Deze veiligeheid begint met een fiets die in orde is.

Op de afbeelding onderaan ziet u waar uw fiets aan moet voldoen.


In de kleuterschool wordt al er veel gewerkt rond fietsvaardigheid. En vanaf het eerste leerjaar worden de meeste uitstappen al met de fiets gedaan.


Op het einde van de lagere school leggen onze leerlingen een fietsexamen af.

Wil u met uw zoon of dochter deze vero-route al eens oefenen, dan kan u deze hier ook al eens bekijken.


Om zich daar op voor te bereiden, werden er een aantal fietstaken opgesteld. Die kan u via de knop hiernaast downloaden.