Lagere school

Onze school gebruikt Gimme als communicatiekanaal tussen ouders en kinderen. Elke klas heeft zijn eigen "kanaal" op dit platform en ouders kunnen zich abonneren op de kanalen die betrekking hebben op hun kinderen.

Je kan de de kanalen op Gimme vinden door op onderstaande links te drukken.

L.O.
Meester Christophe en meester Foeke

Zorgcoördinator
Juf Caroline

Zorg lagere school
Juf Lies
juf Krista
juf Frauke