Werkgroep

De ouderwerkgroep bestaat uit ouders van de leerlingen. Elke ouder die zich mee wil inzetten kan lid worden van de ouderwerkgroep. Om alles in goede banen te leiden kiest de ouderwerkgroep jaarlijks een dagelijks bestuur: een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De werkgroep komt een 6-tal keer per schooljaar samen met de schooldirecteur .Tijdens deze avonden worden ideeën uitgewerkt, nieuwe ideeën naar voren geschoven, kunnen problemen openlijk besproken worden.

Wij willen graag het aanspreekpunt zijn voor alle ouders die suggesties of opmerkingen hebben. Wil je lid worden of wil je eens komen luisteren? Kom dan gerust naar onze volgende vergadering of neem contact op met: ouderwerkgroep@vbsm.be
Wat doen wij?
Wat de ouderwerkgroep doet is niet in twee woorden te zeggen. Hoofddoel is dat de werkgroep samen met de school en de ouders wil meewerken aan een aangename en goed uitgeruste school waar kinderen graag naartoe gaan en alle nodige steun en begeleiding krijgen. Om een dergelijke omgeving te creëeren is er nood aan een goede materiële basis. Zo financierde de ouderwerkgroep mee de opfrissing van het turnlokaal en het podium. De ouderwerkgroep werkt met school en ouders samen rond heel concrete projecten om de schoolomgeving te verbeteren. (ICT-werkgroep – werkgroep renovatie speelplaats,…) Naast ondersteuning op vlak van infrastructuur, wordt ook hulp geboden op vlak van pedagogische middelen of vanuit een sociale invalshoek. Om de nodige financiën te verzamelen organiseert de werkgroep activiteiten zoals de barbeque bij het begin van het schooljaar, de quiz in november, of het bekende Zonnefeest in mei. De werkgroep biedt de school en de leerlingen ook ondersteuning op duizend en een manieren: een jaarlijkse klusdag tijdens de zomervakantie, voor handige Harry’s de reparatie van kleine technische mankementen, het mee helpen installeren van nieuwe computers in de klassen… Verder organiseert de werkgroep ook activiteiten van culturele, ontspannende of informatieve aard, zoals de infoavond rond veilig internetten voor kinderen afgelopen jaar.
Wie zoeken wij?
Als je leest wat we allemaal doen, dan is het duidelijk dat onze werkgroep plaats heeft voor elk talent. Organiseer je graag, dan ben je zeer welkom. Hou je van koken, ben je een handige klusser, wil je graag achter de bar staan, ben je handig met pc, wil je meehelpen een quiz te organiseren, … voor elk talent is er plek. Heb je interesse, kom langs op ons volgend overleg, spreek onze leden gewoon aan aan de schoolpoort of mail eens naar ouderwerkgroep@vbsm.be Aarzel niet en kom gerust langs!

Volgende vergaderingen zijn gepland voor het schooljaar 2016-2017. Ze vinden plaats om 20:00 uur in de refter van de school. De agendapunten worden steeds via Gimme gecommuniceerd.

 • donderdag 29 september
 • maandag 24 oktober
 • donderdag 16 februari
 • woensdag 19 april
 • maandag 15 mei
 • maandag 12 juni

Volgende activiteiten zijn gepland voor het schooljaar 2016-2017.

 • zaterdag 17 september BBQ
 • maandag 31 oktober Halloweentocht
 • zaterdag 19 november  quiz
 • In november wijnverkoop
 • zondag 26 maart brunch
 • zaterdag 20 mei  Zonnefeest

Via deze link Statuten Ouderwerkgroep VBSM kan u de vernieuwde statuten van onze ouderwerkgroep nalezen.

Commentaren zijn gesloten.